Budapesti detektív történetek

Kampány háttér

1931 Budapest

A Nagy Háború és az ország trianoni megcsonkítása után Horthy Miklós kormányzósága alatt Bethlen István vezetésével végrehajtott konszolidáció kezdett beérni, mikor 1929-ben kitört a nagy gazdasági világválság. Az ipari termelés csökkent, a mezőgazdasági termékeket nehéz lett értékesíteni, a vállalkozások és gazdálkodók eladósodtak. Az embereken a csüggedés, a búskomorság vett erőt, és sokan a szélsőséges nemzetiszocialisták és kommunisták ideológiájában találtak vigaszt.

A politikai helyzet ennek ellenére stabilnak mondható. Az 1931-es választásokat ismét az 1922. óta kormányzó a konzervatív nemzeti Egységes Párt nyerte, de a válság hatására lemondott Bethlen István helyett Károlyi Gyula alakított kormányt.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.