Budapesti detektív történetek

Tabán lezárás

A kaland után

A nyomzók által értesített rendőrség felszámolta a szektát. Morgianát a szekta papnőjét letartóztatták, de eltűnt a cellájából. A valódi Hirsch Magdalénát a rendőrség szabadította ki a szekta fogságából. Az eset után valóban odaköltözött bátyjához Arnoldhoz, és az ő ápolásának szentelte életét. Arnold nem tudott lemondani a könyve megírásáról, de nem volt kiadó aki megjelentette volna az őrült fiú beszámolóját.
A székesfőváros vezetése eset után úgy döntött, hogy felszámolja a hírhedt környéket. Eredetileg úgy tervezték, hogy egy új városnegyedet építenek a lebontott házak helyén, de valamiért ez sosem valósult meg, és azóta is üresen áll a Tabán helye.

A nyomozók sorsa.
Steiner Jakab (Stability -9, Sanity 3, Health 11): Tébolyultan került ki a kalandból. Hosszas gyógykezelésre volt szükség, hogy visszanyerje józan eszét. Azonban a legmodernebb terápiákkal sem sikerült kigyógyítani a félelmét a Holdtól. Rettegés tölti el ha a holdfény rávetül, ezért éjszakánként leengedett redőnyökkel tud csak elaludni, és újhold idején merészkedik csak az utcákra. A lelke mélyén már tudja, hogy ez a világ csak egy máz, de a józan eszének romjaiba kapaszkodva még ember tud maradni.
Szőcs Mátyás (Stability -8, Sanity 6, Health 7): Ő is őrült állapotban került elő a Gellérthegy alól, és őt is gyógykezelésre kellett beutalni. Szőcs kicsit jobban összeszedte magát, de a mítosz igazsága már ott van a lelke mélyén, ami folyamatos paranoiát vált ki belőle. Nyomozóként talán nem is árt neki.
Kővári Gábor (Stability 1, Sanity 9, Health 2): Ő az egyetlen a csoportból, aki úgy testileg, mint lelkileg sikeresen átvészelte a kalandot. Talán az mentette meg, hogy a feladatok megoldására koncentrált, és nem a körülményekre. Viszont eközben teljesítőképessége határáig jutott. A veszély elmúltával testi és lelki sérülései jelentkeztek, de egy hosszú nyugodt pihenő után ismét munkába tudott állni.
Géczy János (Stability 9, Sanity 9, Health -7): Géczy eltűnt a nyomozás során. A rendőrség és a család nagy erőkkel kerestette, de sem élve sem halva nem találta senki. Azonban az eset után gyakran megjelent társainak és családtagjainak álmaiban.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.