Budapesti detektív történetek

Tabán 2. játék

Utazás Irembe

Mikor távoztak Hirsch Arnold házából Kővári úr kipattintotta a postaládát, és kiszedte a leveleket. A kapitányságon átnézve négy érdekes levelet találtak. Kettő Hirsh Magdalénától jött, és a bátyja elntűnése miatt írt neki. A másodikban említ egy durva idegen nőt, akivel a bátyja lakásában találkozott. A harmadik levelet egy könyvkiadó, bizonyos Galgavölgyi Gáspár írta, és sürgős találkozót kért Arnoldtól. A negyediket egy könyvkereskedésből a Kaynak Bilgininből küldték, és egy mezopotámiai mítoszokról szóló könyv megékezéséről szólt.
Közben megérkezett a kapitányságra Steiner úr, aki antikvárius szakértőként dolgozik a csoportban. Géczy úrral közösen el is ment a könyvkereskedőhöz, hogy kikérdezze. A Kaynak Bilginin a VIII. kerületben egy Szaljuk nevű török könyvkereskedése, aki speciális külföldi könyvek beszerzésére szakosodott. Maga a bolt egy bérház félemeletén, egy jelentéktelen ajtó mögött, egy könyvespolcokkal telezsúfolt lakásban volt. A detektívek Arnold ismerőseinek adták ki magukat, akik annak eltűnése miatt jöttek a könyvet átvenni. Mikor Szaljuk megtudta, hogy Arnold eltűnt, elmondta, hogy szerinte már halott lehet, mert egy titkos szekta után nyomozott, akik kegyetlenek és könyörtelenek. Nekik is azt tanácsolta, hogy ne kutakodjanak tovább. A nyomozók faggatózására elárulta, hogy nem is a szekta tagjai, hanem az általuk imádott istenek amiktől fél. A további kérdezősködése végül megadta milyen könyveket vett tőle Arnold, és átadta az általa lefordított kurd szövegeket, de azt tanácsolta, hogy ne olvassák el. Arnold konkrét eltűnéséről nem tudott semmit.
Közben Szőcs úr és Kővári úr befejezte a húsz évvel ezelőtti tabáni nyomozás aktáinak átolvasását. Az derült ki, hogy az eltűnt gyerekeket nem sikerült megtalálni, de az utolsó nagy rajtaütésnél titkos alagutakat találtak a Gellért hegy oldalában, amiket csepészésre használtak. Az épületekeben számtalan furcsa jelet találtak, amiről fénykép is készült. Azonban a szekta épületei a razzia sorány hirtelen összeomlottak, maguk alá temetve sok rendőrt, és a szekta tagjainak nagy részét. A nyomozást vezető Malonics Tamás a csodával határos módon egy barlangban túlélte a balesetet. Ezek után azonban visszavanult, és Balatonfüreden telepedet le. A szekta mödött álló milliomos Szuidan megváltozott, társaság kedvelő lett, majd megházasodott, azonban a nászútjukon Dalmáciában mindkettőjüket halva találták szállodai szobájukban. Szujdan testét korábbi rendelkezésének megfelelően titkos helyre temették.
Steiner úr áttanulmányozta a töröktől kapott kurd szövegek fordítását, és a végén egy varázsigét talált, ami Irem városába viszi a kimondóját, ha a hold küszöbén áll. Steiner megpróbálta az igét kimondani, de nem történt semmi.
A csoport úgy döntött, hogy másnap meglátogatják Balatonfüreden a visszavanult Malonics urat, de még aznap ellátogatnak Magdalénához a saját lakásában a Hothy Miklós (a mai Bartók Béla) úton. Magdaléna egy bérház harmadik emeletén lakott, és fogadta a detektíveket. Amikor azonban a leveiről és az abban említett idegen nőről kérdezték, kiborult, és azzal vádolta a nyomozókat, hogy őt zaklatják, ahelyett, hogy a bátyja után nyomoznának. Mikor nem tágítottak a kérdéseiktől, átment egy másik szobába, hogy “italt töltsön magának”. Kővári úr követte, így jól láthatta mikor az ablak előtt kitárt karokkal elordítja a dokumentumban megismert igét: “Iytahya Cthyim” (helyes kiejtéssel), majd holdvilág ragyogja be a szobát, megnyílik a tér, és a nő eltávolodik a korábbról már ismert bizarr sötét város felé. Mire a többiek beszaladtak, már nem látszott semmi. Azonban Steiner és Kővári beszélgetés közben elismételték az ige szavait a hallott kiejtéssel, és velük is azt történt, mint a Magdalénának tartott nővel: átkerültek az idegen városba. Ezt követően Szőcs úgy döntött, hogy ő is társai után megy, végül Géczy is kimondta a szavakat, így végül mindannyian átkerültek. Az utazás, és az embertelen környezet mindenkit megviselt, és mire körbenéztek, Magdalénánák már csak a lépteit hallották visszangzani a ködöben a fekete kifacsarodott toronyházak közt.
Mikor kissé összeszedték magukat, úgy döntöttek, hogy egy közeli lépcsőt megmászva körülnéznek, hova is kerültek. A lépcsőn elszórva mumifikálódott tetemek voltak, köztük egynek a feje helyére egy krokodil fej volt varva. A rongyos ruhájának egyik darabján egy bevarrás találtak: Kecskés szabó, Budapest, Váci utca. Nehezen de megmászták a nem emberi lábakra kialakított lépcsőket, és szétnéztek a ködös város felett. Egy nagy fekete folyót láttak a távolban, amit egy nagy híd ívelt át, és a túloldalon ott volt a fehér szellemtorony, ami néha eltűnt, majd ismét megjelent.
Egy ideig vitatkoztak mi legyen, aztán Kővári úr ötletét elfogadva, “Magdaléna” lábnyomait kezdték követni a poros kihalt utcákon.
Ahogy haladtak, egyre többször láttak furcsa nagy macskaszerű lényeket, amiket épp csak meg tudtak pillantani. Mikor leálltak, hogy jobban megnézzék, Szőcs és Kővári azt vették észre, hogy macska lábnyomok közelítenek Géczy úr felé, de a macska nem látszik. Kővári rálőtt a láthatatlan állatra, de elvétette, Szőcs megpróbálta ellökni Géczyt az útból, de a láthatatlan állatnak így is sikerült belemarnia. Géczy rémülten szaladni kezdett az egyik épület felé, aminek a földszinten volt bejárata, de a macska követte. Azomnban Kővári másodszor nem hibázott, és leterítette a támadót.
Közben Géczy már beért az épületbe, és a nála lévő lámpát felkapcsolva átkutatta az épületet. Az egész geometriáján érződött, hogy nem emberi elme tervezte. Nagyobbak is voltak a terek, és teljesen abnormális szögekben találkoztak a síkok. Az egyik falon hasonló szimbólumot találtak, mint a tabáni szekta nyomozati anyagában látott fényképen. Valami lépcsőféle is lehetett valamikor, de le volt omolva. Mikor Géczy felvilágítot, valami ki-be mozgó tömeget vett észre feljebb. Steiner megdobta egy kővel, mire feléledt egy nagy formátlan zsák szerű karmos lény, leugrott a földszintre és a detektívekre támadt. Szerencsére sikerült lelőni, csak kisebb sérüléseket szenvedtek el.
Ezek után nem kutakodtak házakban, hanem követték tovább a nyomokat. Mielőtt egy nagyobb útra kiértek volna, kakofónikus zenét hallottak, majd szörnyetegek felvanulását látták meg maguk előtt. Gyorsan behúzódtak egy mellékutcába. Míg azt várták, hogy elvanuljon a menet, vérnyomokat vettek észre a földön, és emberi lábnyomokat. A nyomok befelé vezettek, és egy épületbe húzódva meg is találták Hirsch Arnoldot. A vérveszteségtől nagyon legyengült, és egyébként is félőrült volt már. Annyit sikerült tőle megtudni, hogy a szekta akarta megöletni. Egy nagy fekete kutya támadt rá a lakásában, és ő csak ebbe a városba átlépve tudott elmenekülni. Azóta itt kóborol, és a fehér tornyot elérve tudna visszatérni Budapestre. Elláták a sebeit amennyire tudták, adtak neki egy kis pálinkát, és támogatva elindultak kifelé.
Az utca bejáratánál, három, a korábbi támadóhoz hasonlító, leginkább talán varangyra emlékeztető karmos lényt vettek észre, akik a vérnyomokat vizsgálgatták. Megpróbáltak egy másik úton továbbjutni, de a szörnyek észrevették őket, és rájuk támadtak. Steiner idegei felmondták a szolgálatot, és elrohant valamerre. Hárman kezdték lőni a feléjük rohanó szörnyeket. Géczyt a földre döntötte a rárohanó lény, és karmaival tépni kezdte. Szőcs és Kővári kisebb sérüléseket szereztek, mielőtt sikerült lelőni a támadókat. Géczy még élt de ájult volt, és mivel semelyikük nem értett hozzá, nem sikerült ellátni a sebeit. Végül úgy indultak tovább, hogy Szőcs támogatta Arnoldot és Kővári vitte az ájult Géczyt.
Az ész nélkül rohanó Steiner közben beleütközött a szörnyetegek felvanuló menetébe, és a tömeg magával sodorta. Már szinte nem volt magánál, mikor áthaladt a felvanulás a hídon, és elérte a város közepén a fehét kísértettornyot.
Ezalatt Szőcsék is sikeresen elérték a kiürült hidat, és elkezdtek átvánszorogni, de ekkor egy újabb menet tünt fel mögöttük, amit egy hatalmas hájas szörnyeteg vezetett, aki önmagában kitöltötte a hidat. A két nyomozó kétségbeesetten próbált menekülni, de az általuk cipelt emberekkel ez nehezen ment. Szőcsnek sikerült előnyre szert tennie, de Kővárit egyre jobban beérte a menet. Mikor ezt észlelte, az ájult Géczyt a folyóba hajította, és Szőcs után rohant.
Közben Steiner a menettel bevanult a torony alapjául szolgáló kőépületbe, ahol egy démoni szertartás folyt. Egy aréna közepén, mágikus körben egy foszforeszkáló zöld szörnyeteg táncolt, míg a nézők különböző lényeket hajíttak felé, amiket ő egy rituális tőrrel a levegőben leszúrkált. Steiner az életösztöntől hajtva, szinte tudattalanul mászott vissza a fehér toronyhoz. Ekkor értek oda a többiek is, és mindenki belépett az épp megjelenő fehér épületbe.
A következő pillanatba, egy kis teremben találták magukat. Hasonló rituálé folyhatott, mint odaát, csak itt kultisták voltak a résztvevők, akik döbbenten bámultak a megjelenő nyomozókra. A kitört zűrzavarban a nyomozóknak sikerült kijutni, máig se tudják hogy. Egy folyosóra jutottak, aztán egy ajtóhoz, és mikor kiértek a Gellért hegy lábánál találták magukat a Duna partján.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.