Budapesti detektív történetek

Tabán 1. játék

Az eltűnt testvér

A Kornai gyerek eltűnésében eljáró nyomzók túlélték a kalandot, de amit átéltek örökre kísérteni fogja őket. Miután idegeik lenyugodtak, és pár békés hetet tölthettek a Mátraházi szanatóriumban, a székesfőváros rendőrsége egy önálló detektívcsoportba szervezte őket, aminek a nem mindennapi esetek megoldása lett a feladata. Az elmúlt másfél-két évben sok sikeres és néhány sikertelen ügyet tudtak maguk mögött, amikor ismét egy különös rejtély került eléjük.

Egy unalmas őszi reggelen hárman ültek a csoport irodájában. Szőcs Mátyás csoportvezető, Kővári Gábor detektív, és Géczy János gyakornok. Simon az ügyeletes rendőr zavarta meg nyugalmukat. Beszámolt róla, hogy egy hölgy van lent, aki eltűnt testvérét keresi, és nagyon furcsa dolgokat mond holdemberekről meg ilyesmikről.
Kővári úr és Géczy úr csendben lementek, hogy ne zavarják meg Szőcs urat fontos munkájában.
A hölgy Hirsch Magdaléna néven mutatkozott be. Elmondása szerint Arnold bátyja hat napja nem tért vissza közös lakásukba. A testvére író, és valami új könyven dolgozott, azonban az utóbbi időben valami megzavarta az elméjét, egyre idegesebb lett, és egyre furcsább dolgokat beszélt. Magdaléna fél, hogy valami baja történt.
Géczynek gyanús lett a hölgy, és kissé keményebben kezdett belekérdezni a részletekbe. Magdaléna nem tudott több hasznos információval szolgálni, de a kikérdezés közben Géczy úgy érezte, hogy hazudik, és valami hátsó szándékkal jött a rendőrségre. Közben az is eszébe jutott, hogy ismeri a családot, mert a szülők gazdag zsidó kereskedők voltak, akik 1919-ben a vörösök vagy a fehérek keze által haltak meg. Még valami per is volt az örökségért.
A kikérdezés után megbeszélték, hogy délután felkeresik lakásában, hogy körülnézzenek ott. Mikor Magdaléna távozott, Géczy gyorsan álruhát kapott magára, és titkban követte. A nő átment a Lánchídon Budára, villamossal elment a Tabánig, ahol a kis utcákban eltűnt.
Közben az ügyeletes jelezte, hogy neki ismerős volt a Hirsch Arnold név, utánanézett, és a fiatalember az irattárban kérte ki a tabáni szekta utáni nyomozás anyagát pár hónapja. Kővári úr is kikérte a húsz évvel ezelőtti ügy aktáit, és elkezdte áttanulmányozni őket.
Egy bizonyos Malonics Tamás vezette a nyomzást egy különc (talán őrült) milliomos, és a Tabánban lakó balkáni bevándorlókból álló bandája ellen. A helyzet akkor vált súlyossá, amikor sorozatos gyermek eltűnéseket hoztak a szektával összefüggésbe. A rendőrség több razziát tartott, de csak csempész árut, és furcsa szimbólumokat találtak.
Délután mindhárman ellátogattak Hirschék lakásába, ezért a dokumentumok tankulmányozását félbe kellett hagyni. A lakás a Pozsonyi úton egy újépítésű bauhaus házban volt. A bejáratnál találkoztak a házmesterrel. Furcsa módon csak Arnoldot ismerte jól, a sötét hajú nőt csak mostanában látta gyakrabban, és inkább szeretőnek hitte. Arnoldot nem látta az utóbbi napokban. Sokat nem tudott mondani róla, de úgy tudja Kiszner úr cukrászdája a törzshelye a Katona József utcában. Kővárinak ezen kívül feltűnt, hogy a postaládán csak Arnold neve van, és teli van levéllel. A liftben a házmester még utánuk szólt, hogy Kirschék valamit csináljanak a kutyával, mert az ugatás zavarja a lakókat.
A lakásban Magdaléna fogadta őket. Először a dolgozószobát nézték meg, ahol a polcokhoz képest feltűnően kevés könyv volt. Magdaléna szerint a bátyja eladogatta a könyveket. A falon egy bizar festmény volt egy torz városról, közepén egy fehér toronnyal, ami a holdig nyúlt.
Közben Géczy úrnak feltűnt, hogy a hallban nem illik a szőnyeg a környezetbe. Mikor felhajtotta, alatta párhuzamos vágatokat talált a parkettában, mintha egy karom hasította volna végig, és néhol vérfoltok is látszottak. Közben Szőcs úr megszemlélte Arnold hálószobáját (semmi különös), és Magdaléna szobáját (mintha nem itt lakna).
A lakás átvizsgálásakor ezen kívül azt fedezték fel, hogy a konyhában be van törve az ablak. Mikor Szőcs úr azt vizsgálgatta, hogy melyik irányba tört, kékes fényt látott végigfutni az üveg élein, majd hirtelen egy idegen város képe jelent meg előtte, nagy fekete háztömbökkel, amik között szárnyas lények lebegtek, és egy nagy fehér kísérteties toronnyal, amelyik a holdig nyúlt, és néha elhalványult, majd újra megjelent. Csak egy pillanatig tartott a látomás, amely rémülettel töltötte el, de tapasztalt nyomozóként gyorsan úrrá lett félelmein. A konyhát jobban átvizsgálva azt találták, hogy az ajtó eresztékei kilazultak, a késkészletből hiányzik egy konyhakés, és a szekrényajtó vágás nyomok vannak. Magdaléna sem ezekre, sem a hallban lévő karom nyomokra nem tudott magyarázatot adni, Arnold nem árulta el neki sem, mi történt itt. Azt viszont bevallotta, hogy tulajdonképpen nem itt él, hanem van egy saját lakása, csak az utóbbi időben költözött a bátyjához, mert aggódott az elhatalmasodó őrülete miatt, illetve az eltűnése után várta, hogy hátha hazatér.
A detektív urak végezetül elkérték a képet a városról, mintát vettek a vérnyomokról a parkettán, és elkérték Magdaléna saját címét, hogy ott is találkozzanak. Miután távoztak a lakásból, kikérdezték a szomszédokat is. Többen megerősítették a kutyaugatást, és volt aki az ablak betörtés hangjára is emlékezett, de ezen kívül hasznos információt nem tudtak meg.
Később Korányi doktor megállapította, hogy a vérnyomok embertől származnak.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.