Budapesti detektív történetek

A könyv 2. játék

Könyvtár használat

A nyomozók a Hollander gyűjteményből ellopott dolgoknak érdeklődtek utána. Telefonáltak a fehérvári rendőröknek, de nem sokat tudtak segíteni. Aztán felhívták Hollander urat. Először Steiner urat lepattintotta az inas, de végül Szőcs úrnak sikerült beszélnie a gazdag műgyűjtővel. Ő a magánnyomozójához Mór Ferenchez irányította őket.
Mór urat a szállodájában sikerült megtalálni. Kérdéseikre készségesen elmondta, hogy Hollander úr bízta meg a betörés után az ellopott tárgyak megtalálásával. Székesfehérváron sikerült is a betörő, bizonyos Barna János, nyomára bukkanni, de a zsákmány nagy részét hátrahagyva elmenekült. Pisztollyal utána is lőtt, de nem sikerült megállítania. A lopott holmiból három könyv maradt a betörőnél. Sikerült kiderítenie, hogy Barna Budapestre utazott, és a Józsefvárosban bujkál, de még nem találta meg.
Mikor a nyomozók elmondták, hogy Barnát meggyilkolták, nem tudott mit hozzátenni az esethez. Steiner úr kérdésére, hogy sikerült kideríteni a bujkáló Barna hollétét, Mór azt válaszolta, hogy sokat kérdezősködik, és a megérzéseire hallgat.
Mikor kiderült, hogy két könyvet megtaláltak, kérte, hogy visszavihesse azokat a megbízójának. Ezen kívül szeretne tájékozódni a nyomozás állásáról, mert a harmadik könyvet, a Láthatatlan utat, még meg kell találnia.
Este a nyomozók még visszamentek Hegyi Gergely lakására, hogy megnézzék, hátha nála volt a Láthatatlan út. A könyvek közt nem találták, de az elégetett könyv lehetett akár az is. Mikor már menni készültek, megjelent az ajtóban a hazatérő szobatárs, Rozgonyi János.
Elmondta, hogy az elmúlt napokban nem volt otthon, mert a barátaival mulatozott egy kicsit. Mikor megtudta, hogy megölték szobatársát, nem rendült meg, meglehetősen fölényesen vette a dolgot. A nyomozók bekísérték a főkapitányságra. Az alaposabb vallatás során elmondta, hogy Hegyi az utóbbi hetekben folyton egy könyvről a Láthatatlan útról fecsegett neki. Szerinte a professzora bizonyos Dragony Károly vitte bele ebbe a marhaságba.
A csapat másnap felkereste az egyetemet. A könyvtárban az derült ki, hogy Hegyi az utóbbi hetekben folyamatosan kikölcsönözte a Láthatatlan út című könyvet. A halála idején is kint volt nála. A szerző bizonyos Harangozó Márton, és pár tucat példányban jelent meg a 19. század végén. A szerző egy korábbi kötete az Utazás magányos helyekre című meg volt a könyvtárban, és Steiner úr kis keresgéléssel meg is találta.
Dragony professzor egy kedves, magának való irodalmár. Hegyit a szárnya alá vette, segítette, ezért nagyon megrázta a halálhíre. Nehezen tudott magához térni a hírtől.
Tudott arról, hogy Hegyi a Láthatatlan utat tanulmányozza. Harangozó első könyve csupán harmat gyenge költészet, de a második könyvében van valami felkavaró. Irodalmi stílusa nem javult, de mégis van benne valami hátborzongató hatás. Neki rossz álmai lettek, mikor régen beleolvasott, ezért nem is foglalkozott vele többet. Hegyi viszont teljesen belebolondult a könyvbe. Szerette volna Harangozót kiemelni az ismeretlenségből.
A gyilkosságról nem tudott semmit sem mondani a professzor. Azt sem tudja mi lett a Láthatatlan út könyvtárból kikölcsönzött példányával. Szerinte kell lennie még pár példánynak az országban, például a Széchényi könyvtárban biztos van belőle.
Steiner úr el is ment a Széchényi könyvtárba, és sikerült megtalálnia a Láthatatlan út egy példánáyát. A belső borítón egy baljós figyelmeztetést talált. A könyvtárossal összehaverkodva megtudta, hogy az utóbbi évtizedekben háromszor vették ki a könyvet: 1912-ben, 1922-ben és egy hónapja. Az utolsó alkalommal egy törzsolvasó bizonyos Temesi Heléna kölcsönözte ki. A készséges könyvtáros még a címét is megadta a hölgynek.
A kutakodás közben Steiner úr összefutott Mórral a magánnyomozóval. Ő is a Láthatatlan út miatt jött, mivel már csak ezt az egy könyvet keresi megbízójának. Elkérte a példányt Steinertől, belelapozott, elolvasta a beírást, megnézte a könyvtárjegyet, aztán visszaadta. Aztán ismét megbeszélték, hogy tájékoztatják egymást, ha valamit megtudnak, és elbúcsúztak.
Ezek után a nyomozók felkeresték Helénát, aki idős apját Temesi Árpádot gondozza otthon, ezért sorra veszi ki a versesköteteket. Elmondása szerint csak röviden beleolvasott a könyvbe, de nem tetszett neki, ezért nem olvasta végig. A Láthatatlan út említése felélénkítette az idős apát, amire felfigyelt Kővári és Szőcs is. Elkezdték kérdezgetni, de az öregember nem tudott rendes válaszokat adni, csak motyogott magában. Vörös égről beszélt, meg egy emberről akivel találkozott, meg arról, hogy beszéltek, de ő is félt. Ennél konkrétabb dolgokat nem sikerült kihúzni belőle.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.