Budapesti detektív történetek

A könyv 2. játék
Könyvtár használat

A nyomozók a Hollander gyűjteményből ellopott dolgoknak érdeklődtek utána. Telefonáltak a fehérvári rendőröknek, de nem sokat tudtak segíteni. Aztán felhívták Hollander urat. Először Steiner urat lepattintotta az inas, de végül Szőcs úrnak sikerült beszélnie a gazdag műgyűjtővel. Ő a magánnyomozójához Mór Ferenchez irányította őket.
Mór urat a szállodájában sikerült megtalálni. Kérdéseikre készségesen elmondta, hogy Hollander úr bízta meg a betörés után az ellopott tárgyak megtalálásával. Székesfehérváron sikerült is a betörő, bizonyos Barna János, nyomára bukkanni, de a zsákmány nagy részét hátrahagyva elmenekült. Pisztollyal utána is lőtt, de nem sikerült megállítania. A lopott holmiból három könyv maradt a betörőnél. Sikerült kiderítenie, hogy Barna Budapestre utazott, és a Józsefvárosban bujkál, de még nem találta meg.
Mikor a nyomozók elmondták, hogy Barnát meggyilkolták, nem tudott mit hozzátenni az esethez. Steiner úr kérdésére, hogy sikerült kideríteni a bujkáló Barna hollétét, Mór azt válaszolta, hogy sokat kérdezősködik, és a megérzéseire hallgat.
Mikor kiderült, hogy két könyvet megtaláltak, kérte, hogy visszavihesse azokat a megbízójának. Ezen kívül szeretne tájékozódni a nyomozás állásáról, mert a harmadik könyvet, a Láthatatlan utat, még meg kell találnia.
Este a nyomozók még visszamentek Hegyi Gergely lakására, hogy megnézzék, hátha nála volt a Láthatatlan út. A könyvek közt nem találták, de az elégetett könyv lehetett akár az is. Mikor már menni készültek, megjelent az ajtóban a hazatérő szobatárs, Rozgonyi János.
Elmondta, hogy az elmúlt napokban nem volt otthon, mert a barátaival mulatozott egy kicsit. Mikor megtudta, hogy megölték szobatársát, nem rendült meg, meglehetősen fölényesen vette a dolgot. A nyomozók bekísérték a főkapitányságra. Az alaposabb vallatás során elmondta, hogy Hegyi az utóbbi hetekben folyton egy könyvről a Láthatatlan útról fecsegett neki. Szerinte a professzora bizonyos Dragony Károly vitte bele ebbe a marhaságba.
A csapat másnap felkereste az egyetemet. A könyvtárban az derült ki, hogy Hegyi az utóbbi hetekben folyamatosan kikölcsönözte a Láthatatlan út című könyvet. A halála idején is kint volt nála. A szerző bizonyos Harangozó Márton, és pár tucat példányban jelent meg a 19. század végén. A szerző egy korábbi kötete az Utazás magányos helyekre című meg volt a könyvtárban, és Steiner úr kis keresgéléssel meg is találta.
Dragony professzor egy kedves, magának való irodalmár. Hegyit a szárnya alá vette, segítette, ezért nagyon megrázta a halálhíre. Nehezen tudott magához térni a hírtől.
Tudott arról, hogy Hegyi a Láthatatlan utat tanulmányozza. Harangozó első könyve csupán harmat gyenge költészet, de a második könyvében van valami felkavaró. Irodalmi stílusa nem javult, de mégis van benne valami hátborzongató hatás. Neki rossz álmai lettek, mikor régen beleolvasott, ezért nem is foglalkozott vele többet. Hegyi viszont teljesen belebolondult a könyvbe. Szerette volna Harangozót kiemelni az ismeretlenségből.
A gyilkosságról nem tudott semmit sem mondani a professzor. Azt sem tudja mi lett a Láthatatlan út könyvtárból kikölcsönzött példányával. Szerinte kell lennie még pár példánynak az országban, például a Széchényi könyvtárban biztos van belőle.
Steiner úr el is ment a Széchényi könyvtárba, és sikerült megtalálnia a Láthatatlan út egy példánáyát. A belső borítón egy baljós figyelmeztetést talált. A könyvtárossal összehaverkodva megtudta, hogy az utóbbi évtizedekben háromszor vették ki a könyvet: 1912-ben, 1922-ben és egy hónapja. Az utolsó alkalommal egy törzsolvasó bizonyos Temesi Heléna kölcsönözte ki. A készséges könyvtáros még a címét is megadta a hölgynek.
A kutakodás közben Steiner úr összefutott Mórral a magánnyomozóval. Ő is a Láthatatlan út miatt jött, mivel már csak ezt az egy könyvet keresi megbízójának. Elkérte a példányt Steinertől, belelapozott, elolvasta a beírást, megnézte a könyvtárjegyet, aztán visszaadta. Aztán ismét megbeszélték, hogy tájékoztatják egymást, ha valamit megtudnak, és elbúcsúztak.
Ezek után a nyomozók felkeresték Helénát, aki idős apját Temesi Árpádot gondozza otthon, ezért sorra veszi ki a versesköteteket. Elmondása szerint csak röviden beleolvasott a könyvbe, de nem tetszett neki, ezért nem olvasta végig. A Láthatatlan út említése felélénkítette az idős apát, amire felfigyelt Kővári és Szőcs is. Elkezdték kérdezgetni, de az öregember nem tudott rendes válaszokat adni, csak motyogott magában. Vörös égről beszélt, meg egy emberről akivel találkozott, meg arról, hogy beszéltek, de ő is félt. Ennél konkrétabb dolgokat nem sikerült kihúzni belőle.

View
A könyv 1. játék
Két gyilkosság

A nyomozócsoport tagjait egy brutális gyilkosság helyszínére hívták a Terézvárosba. Az áldozat neve Hegyi Gergely, egy fiatal egyetemista, aki másodmagával lakott egy kis bérelt lakásban. A lakás konyhájában találta meg a testet a főbérlőnője özvegy Ecsediné. Az asztal fel volt borítva, két eltört kávéscsésze hevert a földön, és a kávé készítés kellékei voltak a polcon. A testet megvizsgálva Korányi doktor azt állapította meg, hogy a gyilkos valószínűleg egy hirtelen mozdulattal kitörte az áldozat nyakát, majd a széttört kávéscsésze darabjával kivájta a szemét, és felvágta a torkát.
Megtalálták az áldozat tárcáját, amiben a pénzen kívül egy boríték volt. A levél hiányzott, de a feladó a Gellért és fia könyvkereskedés a belvárosból. A szobában két ágy és két ember személyes holmija volt (az egyik jóval elegánsabb mint a másik). A cserépkályha előtt egy halom égett papír volt. Amennyire meg lehetett állapítani egy kis alakú puhakötéses könyvet, egy jegyzetfüzetet és egy levelet égettek el, de semmi konkrétabbat nem sikerült megtudni. Szőcs úr a kályhában megtalálta Hegyi félig megégett könyvtár jegyét az Egyetemi könyvtárba. Az ajtón nem találtak behatolásra utaló nyomot.
Ecsedinét először meg kellett nyugtatni, mert hisztérikus állapotba került a kivágott szemű albérlője látványától. Mikor kissé lenyugodott elmesélte, hogy nap közben hallotta a felboruló asztalt és a csörömpölést, de azt gondolta, hogy Hegyi szobatársa Rozgonyi János érkezett haza. Azonban valami nem hagyta nyugodni, és egy fél óra elteltével lenézett. A lakás ajtaját nyitva találta, és mikor nem felelt neki senki bentről, belépett az ajtón, és akkor találta meg a holttestet.
Elmondása szerint Hegyi rendes, jólnevelt fiú volt, aki sokat olvasott, szorgalmasan tanult. Semmi baj nem volt vele. Ellenben a szobatársa Rozgonyi, aki gazdag családból származik, kicsapongó életet él, mulatókba jár, és éjszakánként tér haza.

Még a helyszínen tartózkodott a nyomozócsoport, amikor egy rendőr érkezett a hírrel, hogy egy hasonlóan meggyilkolt embert találtak a Józsefváros egyik bérházában. A csapat természetesen átsietett az új helyszínre. A hely egy szegények lakta tömbház, ahol kis szobakonyhás lakásokba zsúfolódva laknak szegény, menekült családok. Az áldozat Barna János az egyik kis lakást vette ki vagy egy hete. A gyilkosság több napja történhetett, mert Sándor a házmester a szag alapján fedezte fel a testet. A test vizsgálatából arra jutottak, hogy a tettes itt késsel támadt az áldozatra, akit némi küzdelem után torkon szúrt. Utána itt is kiszúrta a szemeket. A gyilkossághoz használt kész az áldozat zsebébe tette. A testen találtak még egy lövéstől származó sérülést, de ez legalább egy hetes volt, vagyis nem a gyilkosság idején keletkezett. A ruházat átvizsgálása közben találtak egy vonatjegyet két héttel ezelőtti dátummal a Székesfehérvár-Budapest útra.
A lakásban két bőröndöt találtak. Az egyikben egyszerű ruhák voltak, de a másikban egy rend elegáns öltöny és cipő, betöréshez és kasszafúráshoz használt eszközök, egy Székesfehérvár térkép, valamint két régi könyv. Az egyik a Thaumaturgical Prodigies in the New-England Canaan aminek a belső borítójában a Hollander gyűjtemény ex Librise volt ragasztva, a másik a De Vermis Mysteriis aminek a belső borítójából késsel kivakarták a jelzést.
A házmester és a lakók kikérdezésekor eltérő véleményeket hallottak. Egyesek szerint Barna valamilyen bűnöző volt, aki a törvény elől bújkált. Mások szerint egy arisztokrata, aki elcsábított egy férjes asszonyt, és a féltékeny férj elől bújkált. Megint mások szerint egy bolond volt, aki a gyógyintézetből szökött meg. A házmester arra is visszaemlékezett, hogy nem egészen egy hete, miután Barna a házba költözött, egy magas, hátrasimított hajú ember érdeklődött utána.
Steiner úr a kapitányságra menet még beugrott a Gellért és fia könyvesboltba. Itt vevőnek adta ki magát, és a második áldozatnál talált könyvek után érdeklődött. Gellért úr meglepődött, mivel ez a két ritka könyv is szerepelt a Hollander gyűjteményből pár hete ellopott dolgok közt. Hollander úr egy híres iparmágnás és gyűjtő, aki Székesfehérvár mellett lakik kastélyában. Egy magánnyomozót is fogadott, bizonyos Mór Ferencet, aki szintén felkereste a könyvkereskedést. Gellért úr leírása szerint a nyomozó magas, hátrasimított hajú úriember.

View
Tabán lezárás
A kaland után

A nyomzók által értesített rendőrség felszámolta a szektát. Morgianát a szekta papnőjét letartóztatták, de eltűnt a cellájából. A valódi Hirsch Magdalénát a rendőrség szabadította ki a szekta fogságából. Az eset után valóban odaköltözött bátyjához Arnoldhoz, és az ő ápolásának szentelte életét. Arnold nem tudott lemondani a könyve megírásáról, de nem volt kiadó aki megjelentette volna az őrült fiú beszámolóját.
A székesfőváros vezetése eset után úgy döntött, hogy felszámolja a hírhedt környéket. Eredetileg úgy tervezték, hogy egy új városnegyedet építenek a lebontott házak helyén, de valamiért ez sosem valósult meg, és azóta is üresen áll a Tabán helye.

A nyomozók sorsa.
Steiner Jakab (Stability -9, Sanity 3, Health 11): Tébolyultan került ki a kalandból. Hosszas gyógykezelésre volt szükség, hogy visszanyerje józan eszét. Azonban a legmodernebb terápiákkal sem sikerült kigyógyítani a félelmét a Holdtól. Rettegés tölti el ha a holdfény rávetül, ezért éjszakánként leengedett redőnyökkel tud csak elaludni, és újhold idején merészkedik csak az utcákra. A lelke mélyén már tudja, hogy ez a világ csak egy máz, de a józan eszének romjaiba kapaszkodva még ember tud maradni.
Szőcs Mátyás (Stability -8, Sanity 6, Health 7): Ő is őrült állapotban került elő a Gellérthegy alól, és őt is gyógykezelésre kellett beutalni. Szőcs kicsit jobban összeszedte magát, de a mítosz igazsága már ott van a lelke mélyén, ami folyamatos paranoiát vált ki belőle. Nyomozóként talán nem is árt neki.
Kővári Gábor (Stability 1, Sanity 9, Health 2): Ő az egyetlen a csoportból, aki úgy testileg, mint lelkileg sikeresen átvészelte a kalandot. Talán az mentette meg, hogy a feladatok megoldására koncentrált, és nem a körülményekre. Viszont eközben teljesítőképessége határáig jutott. A veszély elmúltával testi és lelki sérülései jelentkeztek, de egy hosszú nyugodt pihenő után ismét munkába tudott állni.
Géczy János (Stability 9, Sanity 9, Health -7): Géczy eltűnt a nyomozás során. A rendőrség és a család nagy erőkkel kerestette, de sem élve sem halva nem találta senki. Azonban az eset után gyakran megjelent társainak és családtagjainak álmaiban.

View
Tabán 2. játék
Utazás Irembe

Mikor távoztak Hirsch Arnold házából Kővári úr kipattintotta a postaládát, és kiszedte a leveleket. A kapitányságon átnézve négy érdekes levelet találtak. Kettő Hirsh Magdalénától jött, és a bátyja elntűnése miatt írt neki. A másodikban említ egy durva idegen nőt, akivel a bátyja lakásában találkozott. A harmadik levelet egy könyvkiadó, bizonyos Galgavölgyi Gáspár írta, és sürgős találkozót kért Arnoldtól. A negyediket egy könyvkereskedésből a Kaynak Bilgininből küldték, és egy mezopotámiai mítoszokról szóló könyv megékezéséről szólt.
Közben megérkezett a kapitányságra Steiner úr, aki antikvárius szakértőként dolgozik a csoportban. Géczy úrral közösen el is ment a könyvkereskedőhöz, hogy kikérdezze. A Kaynak Bilginin a VIII. kerületben egy Szaljuk nevű török könyvkereskedése, aki speciális külföldi könyvek beszerzésére szakosodott. Maga a bolt egy bérház félemeletén, egy jelentéktelen ajtó mögött, egy könyvespolcokkal telezsúfolt lakásban volt. A detektívek Arnold ismerőseinek adták ki magukat, akik annak eltűnése miatt jöttek a könyvet átvenni. Mikor Szaljuk megtudta, hogy Arnold eltűnt, elmondta, hogy szerinte már halott lehet, mert egy titkos szekta után nyomozott, akik kegyetlenek és könyörtelenek. Nekik is azt tanácsolta, hogy ne kutakodjanak tovább. A nyomozók faggatózására elárulta, hogy nem is a szekta tagjai, hanem az általuk imádott istenek amiktől fél. A további kérdezősködése végül megadta milyen könyveket vett tőle Arnold, és átadta az általa lefordított kurd szövegeket, de azt tanácsolta, hogy ne olvassák el. Arnold konkrét eltűnéséről nem tudott semmit.
Közben Szőcs úr és Kővári úr befejezte a húsz évvel ezelőtti tabáni nyomozás aktáinak átolvasását. Az derült ki, hogy az eltűnt gyerekeket nem sikerült megtalálni, de az utolsó nagy rajtaütésnél titkos alagutakat találtak a Gellért hegy oldalában, amiket csepészésre használtak. Az épületekeben számtalan furcsa jelet találtak, amiről fénykép is készült. Azonban a szekta épületei a razzia sorány hirtelen összeomlottak, maguk alá temetve sok rendőrt, és a szekta tagjainak nagy részét. A nyomozást vezető Malonics Tamás a csodával határos módon egy barlangban túlélte a balesetet. Ezek után azonban visszavanult, és Balatonfüreden telepedet le. A szekta mödött álló milliomos Szuidan megváltozott, társaság kedvelő lett, majd megházasodott, azonban a nászútjukon Dalmáciában mindkettőjüket halva találták szállodai szobájukban. Szujdan testét korábbi rendelkezésének megfelelően titkos helyre temették.
Steiner úr áttanulmányozta a töröktől kapott kurd szövegek fordítását, és a végén egy varázsigét talált, ami Irem városába viszi a kimondóját, ha a hold küszöbén áll. Steiner megpróbálta az igét kimondani, de nem történt semmi.
A csoport úgy döntött, hogy másnap meglátogatják Balatonfüreden a visszavanult Malonics urat, de még aznap ellátogatnak Magdalénához a saját lakásában a Hothy Miklós (a mai Bartók Béla) úton. Magdaléna egy bérház harmadik emeletén lakott, és fogadta a detektíveket. Amikor azonban a leveiről és az abban említett idegen nőről kérdezték, kiborult, és azzal vádolta a nyomozókat, hogy őt zaklatják, ahelyett, hogy a bátyja után nyomoznának. Mikor nem tágítottak a kérdéseiktől, átment egy másik szobába, hogy “italt töltsön magának”. Kővári úr követte, így jól láthatta mikor az ablak előtt kitárt karokkal elordítja a dokumentumban megismert igét: “Iytahya Cthyim” (helyes kiejtéssel), majd holdvilág ragyogja be a szobát, megnyílik a tér, és a nő eltávolodik a korábbról már ismert bizarr sötét város felé. Mire a többiek beszaladtak, már nem látszott semmi. Azonban Steiner és Kővári beszélgetés közben elismételték az ige szavait a hallott kiejtéssel, és velük is azt történt, mint a Magdalénának tartott nővel: átkerültek az idegen városba. Ezt követően Szőcs úgy döntött, hogy ő is társai után megy, végül Géczy is kimondta a szavakat, így végül mindannyian átkerültek. Az utazás, és az embertelen környezet mindenkit megviselt, és mire körbenéztek, Magdalénánák már csak a lépteit hallották visszangzani a ködöben a fekete kifacsarodott toronyházak közt.
Mikor kissé összeszedték magukat, úgy döntöttek, hogy egy közeli lépcsőt megmászva körülnéznek, hova is kerültek. A lépcsőn elszórva mumifikálódott tetemek voltak, köztük egynek a feje helyére egy krokodil fej volt varva. A rongyos ruhájának egyik darabján egy bevarrás találtak: Kecskés szabó, Budapest, Váci utca. Nehezen de megmászták a nem emberi lábakra kialakított lépcsőket, és szétnéztek a ködös város felett. Egy nagy fekete folyót láttak a távolban, amit egy nagy híd ívelt át, és a túloldalon ott volt a fehér szellemtorony, ami néha eltűnt, majd ismét megjelent.
Egy ideig vitatkoztak mi legyen, aztán Kővári úr ötletét elfogadva, “Magdaléna” lábnyomait kezdték követni a poros kihalt utcákon.
Ahogy haladtak, egyre többször láttak furcsa nagy macskaszerű lényeket, amiket épp csak meg tudtak pillantani. Mikor leálltak, hogy jobban megnézzék, Szőcs és Kővári azt vették észre, hogy macska lábnyomok közelítenek Géczy úr felé, de a macska nem látszik. Kővári rálőtt a láthatatlan állatra, de elvétette, Szőcs megpróbálta ellökni Géczyt az útból, de a láthatatlan állatnak így is sikerült belemarnia. Géczy rémülten szaladni kezdett az egyik épület felé, aminek a földszinten volt bejárata, de a macska követte. Azomnban Kővári másodszor nem hibázott, és leterítette a támadót.
Közben Géczy már beért az épületbe, és a nála lévő lámpát felkapcsolva átkutatta az épületet. Az egész geometriáján érződött, hogy nem emberi elme tervezte. Nagyobbak is voltak a terek, és teljesen abnormális szögekben találkoztak a síkok. Az egyik falon hasonló szimbólumot találtak, mint a tabáni szekta nyomozati anyagában látott fényképen. Valami lépcsőféle is lehetett valamikor, de le volt omolva. Mikor Géczy felvilágítot, valami ki-be mozgó tömeget vett észre feljebb. Steiner megdobta egy kővel, mire feléledt egy nagy formátlan zsák szerű karmos lény, leugrott a földszintre és a detektívekre támadt. Szerencsére sikerült lelőni, csak kisebb sérüléseket szenvedtek el.
Ezek után nem kutakodtak házakban, hanem követték tovább a nyomokat. Mielőtt egy nagyobb útra kiértek volna, kakofónikus zenét hallottak, majd szörnyetegek felvanulását látták meg maguk előtt. Gyorsan behúzódtak egy mellékutcába. Míg azt várták, hogy elvanuljon a menet, vérnyomokat vettek észre a földön, és emberi lábnyomokat. A nyomok befelé vezettek, és egy épületbe húzódva meg is találták Hirsch Arnoldot. A vérveszteségtől nagyon legyengült, és egyébként is félőrült volt már. Annyit sikerült tőle megtudni, hogy a szekta akarta megöletni. Egy nagy fekete kutya támadt rá a lakásában, és ő csak ebbe a városba átlépve tudott elmenekülni. Azóta itt kóborol, és a fehér tornyot elérve tudna visszatérni Budapestre. Elláták a sebeit amennyire tudták, adtak neki egy kis pálinkát, és támogatva elindultak kifelé.
Az utca bejáratánál, három, a korábbi támadóhoz hasonlító, leginkább talán varangyra emlékeztető karmos lényt vettek észre, akik a vérnyomokat vizsgálgatták. Megpróbáltak egy másik úton továbbjutni, de a szörnyek észrevették őket, és rájuk támadtak. Steiner idegei felmondták a szolgálatot, és elrohant valamerre. Hárman kezdték lőni a feléjük rohanó szörnyeket. Géczyt a földre döntötte a rárohanó lény, és karmaival tépni kezdte. Szőcs és Kővári kisebb sérüléseket szereztek, mielőtt sikerült lelőni a támadókat. Géczy még élt de ájult volt, és mivel semelyikük nem értett hozzá, nem sikerült ellátni a sebeit. Végül úgy indultak tovább, hogy Szőcs támogatta Arnoldot és Kővári vitte az ájult Géczyt.
Az ész nélkül rohanó Steiner közben beleütközött a szörnyetegek felvanuló menetébe, és a tömeg magával sodorta. Már szinte nem volt magánál, mikor áthaladt a felvanulás a hídon, és elérte a város közepén a fehét kísértettornyot.
Ezalatt Szőcsék is sikeresen elérték a kiürült hidat, és elkezdtek átvánszorogni, de ekkor egy újabb menet tünt fel mögöttük, amit egy hatalmas hájas szörnyeteg vezetett, aki önmagában kitöltötte a hidat. A két nyomozó kétségbeesetten próbált menekülni, de az általuk cipelt emberekkel ez nehezen ment. Szőcsnek sikerült előnyre szert tennie, de Kővárit egyre jobban beérte a menet. Mikor ezt észlelte, az ájult Géczyt a folyóba hajította, és Szőcs után rohant.
Közben Steiner a menettel bevanult a torony alapjául szolgáló kőépületbe, ahol egy démoni szertartás folyt. Egy aréna közepén, mágikus körben egy foszforeszkáló zöld szörnyeteg táncolt, míg a nézők különböző lényeket hajíttak felé, amiket ő egy rituális tőrrel a levegőben leszúrkált. Steiner az életösztöntől hajtva, szinte tudattalanul mászott vissza a fehér toronyhoz. Ekkor értek oda a többiek is, és mindenki belépett az épp megjelenő fehér épületbe.
A következő pillanatba, egy kis teremben találták magukat. Hasonló rituálé folyhatott, mint odaát, csak itt kultisták voltak a résztvevők, akik döbbenten bámultak a megjelenő nyomozókra. A kitört zűrzavarban a nyomozóknak sikerült kijutni, máig se tudják hogy. Egy folyosóra jutottak, aztán egy ajtóhoz, és mikor kiértek a Gellért hegy lábánál találták magukat a Duna partján.

View
Tabán 1. játék
Az eltűnt testvér

A Kornai gyerek eltűnésében eljáró nyomzók túlélték a kalandot, de amit átéltek örökre kísérteni fogja őket. Miután idegeik lenyugodtak, és pár békés hetet tölthettek a Mátraházi szanatóriumban, a székesfőváros rendőrsége egy önálló detektívcsoportba szervezte őket, aminek a nem mindennapi esetek megoldása lett a feladata. Az elmúlt másfél-két évben sok sikeres és néhány sikertelen ügyet tudtak maguk mögött, amikor ismét egy különös rejtély került eléjük.

Egy unalmas őszi reggelen hárman ültek a csoport irodájában. Szőcs Mátyás csoportvezető, Kővári Gábor detektív, és Géczy János gyakornok. Simon az ügyeletes rendőr zavarta meg nyugalmukat. Beszámolt róla, hogy egy hölgy van lent, aki eltűnt testvérét keresi, és nagyon furcsa dolgokat mond holdemberekről meg ilyesmikről.
Kővári úr és Géczy úr csendben lementek, hogy ne zavarják meg Szőcs urat fontos munkájában.
A hölgy Hirsch Magdaléna néven mutatkozott be. Elmondása szerint Arnold bátyja hat napja nem tért vissza közös lakásukba. A testvére író, és valami új könyven dolgozott, azonban az utóbbi időben valami megzavarta az elméjét, egyre idegesebb lett, és egyre furcsább dolgokat beszélt. Magdaléna fél, hogy valami baja történt.
Géczynek gyanús lett a hölgy, és kissé keményebben kezdett belekérdezni a részletekbe. Magdaléna nem tudott több hasznos információval szolgálni, de a kikérdezés közben Géczy úgy érezte, hogy hazudik, és valami hátsó szándékkal jött a rendőrségre. Közben az is eszébe jutott, hogy ismeri a családot, mert a szülők gazdag zsidó kereskedők voltak, akik 1919-ben a vörösök vagy a fehérek keze által haltak meg. Még valami per is volt az örökségért.
A kikérdezés után megbeszélték, hogy délután felkeresik lakásában, hogy körülnézzenek ott. Mikor Magdaléna távozott, Géczy gyorsan álruhát kapott magára, és titkban követte. A nő átment a Lánchídon Budára, villamossal elment a Tabánig, ahol a kis utcákban eltűnt.
Közben az ügyeletes jelezte, hogy neki ismerős volt a Hirsch Arnold név, utánanézett, és a fiatalember az irattárban kérte ki a tabáni szekta utáni nyomozás anyagát pár hónapja. Kővári úr is kikérte a húsz évvel ezelőtti ügy aktáit, és elkezdte áttanulmányozni őket.
Egy bizonyos Malonics Tamás vezette a nyomzást egy különc (talán őrült) milliomos, és a Tabánban lakó balkáni bevándorlókból álló bandája ellen. A helyzet akkor vált súlyossá, amikor sorozatos gyermek eltűnéseket hoztak a szektával összefüggésbe. A rendőrség több razziát tartott, de csak csempész árut, és furcsa szimbólumokat találtak.
Délután mindhárman ellátogattak Hirschék lakásába, ezért a dokumentumok tankulmányozását félbe kellett hagyni. A lakás a Pozsonyi úton egy újépítésű bauhaus házban volt. A bejáratnál találkoztak a házmesterrel. Furcsa módon csak Arnoldot ismerte jól, a sötét hajú nőt csak mostanában látta gyakrabban, és inkább szeretőnek hitte. Arnoldot nem látta az utóbbi napokban. Sokat nem tudott mondani róla, de úgy tudja Kiszner úr cukrászdája a törzshelye a Katona József utcában. Kővárinak ezen kívül feltűnt, hogy a postaládán csak Arnold neve van, és teli van levéllel. A liftben a házmester még utánuk szólt, hogy Kirschék valamit csináljanak a kutyával, mert az ugatás zavarja a lakókat.
A lakásban Magdaléna fogadta őket. Először a dolgozószobát nézték meg, ahol a polcokhoz képest feltűnően kevés könyv volt. Magdaléna szerint a bátyja eladogatta a könyveket. A falon egy bizar festmény volt egy torz városról, közepén egy fehér toronnyal, ami a holdig nyúlt.
Közben Géczy úrnak feltűnt, hogy a hallban nem illik a szőnyeg a környezetbe. Mikor felhajtotta, alatta párhuzamos vágatokat talált a parkettában, mintha egy karom hasította volna végig, és néhol vérfoltok is látszottak. Közben Szőcs úr megszemlélte Arnold hálószobáját (semmi különös), és Magdaléna szobáját (mintha nem itt lakna).
A lakás átvizsgálásakor ezen kívül azt fedezték fel, hogy a konyhában be van törve az ablak. Mikor Szőcs úr azt vizsgálgatta, hogy melyik irányba tört, kékes fényt látott végigfutni az üveg élein, majd hirtelen egy idegen város képe jelent meg előtte, nagy fekete háztömbökkel, amik között szárnyas lények lebegtek, és egy nagy fehér kísérteties toronnyal, amelyik a holdig nyúlt, és néha elhalványult, majd újra megjelent. Csak egy pillanatig tartott a látomás, amely rémülettel töltötte el, de tapasztalt nyomozóként gyorsan úrrá lett félelmein. A konyhát jobban átvizsgálva azt találták, hogy az ajtó eresztékei kilazultak, a késkészletből hiányzik egy konyhakés, és a szekrényajtó vágás nyomok vannak. Magdaléna sem ezekre, sem a hallban lévő karom nyomokra nem tudott magyarázatot adni, Arnold nem árulta el neki sem, mi történt itt. Azt viszont bevallotta, hogy tulajdonképpen nem itt él, hanem van egy saját lakása, csak az utóbbi időben költözött a bátyjához, mert aggódott az elhatalmasodó őrülete miatt, illetve az eltűnése után várta, hogy hátha hazatér.
A detektív urak végezetül elkérték a képet a városról, mintát vettek a vérnyomokról a parkettán, és elkérték Magdaléna saját címét, hogy ott is találkozzanak. Miután távoztak a lakásból, kikérdezték a szomszédokat is. Többen megerősítették a kutyaugatást, és volt aki az ablak betörtés hangjára is emlékezett, de ezen kívül hasznos információt nem tudtak meg.
Később Korányi doktor megállapította, hogy a vérnyomok embertől származnak.

View
Gyerekrablás 5. játék
Utolsó éjjel

A csoport tagjai gyorsan autóba ültek, és elindultak Pilisremetére. Közben szemerkélni kezdett az őszi eső, és Szentendréről induló földút egyre csúszósabb lett, de Korányi Árpád stabilan vezette a kocsit. Mindenkit baljós gondolatok gyötörtek az imént átélt szörnyűségek miatt. Lukács László prof. mintha a Kornai villa kertjében látott spirál szimbólumokat látott felvillanni az út menti sziklán.
Estére értek a faluba, ahol Vén Gergelyt a postást kérdezték meg Wisner Albert felől. Ő azt mondta, hogy Albert elköltözött Budapestre, de elmondta merre lakik özvegy édesanyja.
A házhoz a hegyoldalban áll, körülötte sűrű bozót, és egy út vezet fel a bejáratig. A házat két kutya őrizte, akik ugatni kezdtek, majd a detektívek közeledésére nekik támadtak. Szőcsék pár lövéssel leterítették az állatokat, és tovább mentek. Ekkor kinyílt az ajtó, és kilépett Wisner mama, majd felemelt egy nagy sörétes puskát, és mellkason lőtte Szőcs Mátyást. Szerencsére nem célzott túl jól, Szőcs úr nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A nyomozók pár lövéssel végeztek Wisner mamával, és behatoltak a házba.
Közben Albert a hátsó ajtón elmenekült a gyerekkel, és a csapat a nyomába eredt. Sikerült követni, egészen egy furcsa sziklacsoportig, ami mögött eltűnt. Kővári úr gyorsan megtalálta a barlang bejáratát, és a csapat egy kopott kőlépcsőn leereszkedett a hegy gyomrába. A lépcső végén Wisner Albertet egy nagyobb barlangteremben találták, a kezében fogta Kornai Ádámot, kétségbeesetten ütögette a falat, és ordított, hogy itt van, és ugyan nincs itt az idő, de jöjjenek most. Mikor a detektívek odaértek, teljesen összetört, átadta a gyereketKorányi úrnak, és magába zuhant.
A detektívek elkezdtek azon tűnődni, hogy mihez kezdjenek, mikor eltűnt a barlang egyik fala. Hideg kék fény töltötte be a teret, és a túloldalt két kék humanoid lényt láttak. Az egyik egy rövid díszes lándzsát fogott, a másik egy pisztolynak látszó furcsa tárgyat. A nyomozók fejében furcsa képek jelentek meg, amik közt a Kornai család tagjai szerepeltek. A lándzsát fogó lény kinyújtotta a kezét a gyerekért.
Mikor Korányi elkezdett kimenekülni a gyerekkel, a lények újabb telepatikus képet küldtek, amiben bemutatták, hogy válik a gyerekből szörnyeteg. Ez végül meggyőzte Korányi doktort és átadta a gyereket a lényeknek. Steiner Jakab megpróbálta megakadályozni, de Szőcs Mátyás visszatartotta. A kék lény átdöfte lándzsájával a gyereket, majd a földre dobta. A gyerek rángatózva átalakult valamilyen torz, embertelen abnormalitássá, közben ismét megjelenik a fal, és eltűnnek a kék lények. Steiner és Szőcs ezt már nem bírják idegekkel, és hisztérikusan kirohannak a barlangból, de többiek sincsenek teljesen maguknál.
Másnap hajnalban sikerül összegyűlnie a csapatnak a faluban. Közben megérkezik a rendőrségi erősítés, akiknek átadják Wisnert, és valamilyen hihető mesével állnak elő a történtekről.
Aztán mindannyian autóba ülnek és visszatérnek Budapestre.

View
Gyerekrablás 4. játék
Utolsó nap

A bűnbanda tanyájának, pontosabban uszályának felfedezése után a detektívek erősítésért küldtek, és várakozni kezdtek. Nem sokára Simi az utcakölyök elhagyta az uszályt, és a legközelebbi posta felé indult. Steiner Jakab a nyomába eredt, és egy csendesebb utcában elkapta. A vallatás után a gyerek átadott egy cetlit, amin egy távirat szövege volt: Wisner Albertnek Pilisremetére “Albert, átadták, mindketten visszajöhettek, Raj”. A fiút útnak eresztette azzal, hogy ne menjen vissza a hajóra, és ő feladta a táviratot.
Ezalatt megérkeztek a nyomozó csoport tagjai, de a rendőri erősítésre még várni kellett. A hosszúra nyúlt várakozás közben a banda tagok gyanút fogtak Simi eltűnése miatt, és egy csónakba kezdtek átpakolni. Kővári Gábor egy csónakot lefoglalva az evezősökkel a Dunáról közelítette meg az uszályt, és a többiek a tettesek szökésétől tartva végül Szőcs Mátyás vezetésével megrohamozták a hajót. A banda tagja azonnal lövöldözni kezdtek, amit a detektívek viszonoztak.
Ekkor hirtelen a Duna mélyéről csápok csapódtak ki, szétzúzva az uszályt sorban megragadták a kétségbeesetten menekülő gengsztereket, és szétroppantották őket. A rövid egyenlőtlen küzdelemben minden bűnöző a halálát lelte.
A sokk elmúltával a nyomozók megpróbáltak nyomokat keresni, de semmit nem találtak, csak a Dunán lebegő kizsarolt bankókat. Nem utalt arra sem jel, hogy itt tartották volna fogva a csecsemőt. A kiérkező rendőrök már csak a széttört hajót és a hullákat szemlélhették meg. Állítólag robbanás történt…

View
Gyerekrablás 3. játék
Harmadik és negyedik nap
 • Bekapcsolódik a nyomozásba Szőcs Mátyás detektív.
 • A pénz átadásának időpontjáig nem sikerült újabb lényeges információt megtudni.
 • A pénz átadásra megjelölt Körönd földalatti állomáson és környékén utólag beazonosíthatóan Bartos Rajmund és Gallatz Tamás és Hidi Károly tartózkodott megfigyelőként. Őket Korányi Árpád tartotta szemmel.
 • Mivel az adott nap új sör plakát került ki, az újabbat Gallatz Tamás bicskával szétvagdosta.
 • A pénz átadására Gant Jeromos érkezett. Neki egy gyerek adott egy levelet újabb utasításokkal.
 • A következő szerelvényre Jeromos felszállt, a szerelvény végébe ült, majd az Oktogonnál leszállt, a táskát hátrahagyva.
 • A táskát Pesti Andris vette magához, és a Vörösmarty téren leszállt. Őt Szőcs Mátyás, Steiner Jakab és még két álruhás detektív követte.
 • A 2-es villamoson Pesti kiszúrta Steinert, és a villamosról leszállva a Belváros kis utcáiban próbálta lerázni. Ez sikerült is, de a többiek a nyomában maradtak, és Steiner taxival próbálta követni.
 • Közben Korányi a többieket próbálta követni, de mikor úgy érezte felfedezték, inkább visszatért a kapitányságra.
 • Pestit követve a detektívek egy a Közraktáraknál kikötött uszályhoz jutottak, ahova megérkezett a banda többi tagja is. A detektívek rendőri erősítést kértek.
View
Gyerekrablás 2. játék
Második nap
 • Reggel a villába érkezik Gant Jeromos, aki a báróval megtalálja a visszahelyezett zsaroló levelet. Mint később kiderül Gant egy félvilági alak, aki az ügy rendezésében segédkezik a bárónak.
 • Kővári Gábort behívatja Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány, és figyelmezteti az ügy bizalmas kezelésére, minthogy Kornai báróék igen befolyásos emberek. Ezen kívül minden támogatást megígér.
 • A helyszín nappali átjárása után beviszik a rendőrségre Leszák Olga cselédlányt.
 • A báróéktól távol besimerő vallomást tesz. Egy kellemes fiatalemberrel Tomival ismerkedett össze, akinek elmondta félelmeit a báróékkal kapcsolatban, és aggodalmait Ádám jövőjéről. Tomi később visszatért, és barátjával (akinek forradásos arca van, és bal kezéről hiányzik két ujja) megígérték, ha Olga nyitva hagyja egy este a gyerekszoba ablakát, akkor ők elviszik Ádámot egy árvaházba. Olga beleegyezett a tervbe, és a kérdéses éjszakán végre is hajtották azt.
 • Olga továbbra is azt állítja, hogy a báróék sátánimádók, de erre csak a napló, bizonyos éjszakai zajok, és a megérzései a bizonyítékai. Mindenesetre nem hajlandó visszatérni a villába, ezért Korányi Árpád egy kórházba helyezi el.
 • A rendőrségi nyilvántartás és a kertész segítségével sikerül az előző cseléd Mária családját megtalálni. Ők bejelentették a lány eltűnését, mikor a báróéktól elment, de nem tért haza. A lány húga Éva a báróékat gyanúsítja, de az anyja nem ért vele egyet. A napló vége felé leírt találkozások valószínűleg csak lázálmok lehettek.
 • Steiner Jakab este felé végigjár néhány lebujt az Olga által leírt tetteseket keresve, és megtudja, hogy a “Bartos” bandához tartoznak.
View
Gyerekrablás 1. játék
Első éjszaka
 • A nyomozó csoport tagjai Erdődi László kapitány hívására a Kornai villába mennek, ahonnan Kornai József báró és Kornai Hedvig bárónő fél éves fiát Kornai Ádámot elrabolták.
 • A gyermek 7 és 9 óra között tűnhetett el. Ekkor csak a házban lakó cseléd Leszák Olga tartózkodott a házban. Elmondása szerint a kérdéses időszakban a konyhában volt, és nem hallott semmi különöset.
 • A szülőket érthetően megviselte az eset, és abban bíztak, hogy egy szimpla zsarolásról lesz szó, amit ők a gyerek épsége érdekében a rendőrség nélkül oldanának meg. Korányi Árpád doktor úr meglátása szerint a szülők nem igazán aggódtak, inkább bosszankodtak a gyermekrablás miatt.
 • Az ablakokon és ajtókon nincs behatolásnak nyoma, de Kővári Gábor detektív két férfi csizmás nyomait fedezi fel a gyermekszoba ablaka alatt, és egy sáros létrát a kertben. A gyermekszoba ablakpárkányán ismeretlen ujjlenyomatot is talál.
 • A cseléd a kikérdezés során bevallja a nyomozóknak, hogy közreműködött a gyermekrablásban, mivel Kornai báróék ördögimádó gonosz emberek, de részleteket nem árult el, mert félt gazdáitól. További magyarázatok helyett átadja az előző cseléd, Mária naplóját.
 • Mária naplójában a kezdeti unalmas részek után, egy ördögi rituálé leírása következik, amikor a lányt a báró meztelenül kivonszolja a teliholdas éjszakába, és mintha a hold ráereszkedne a lányra. Ezt követően Mária állapotos lesz, majd világra hozza gyermekét.
 • Steiner Jakab titokban felderítette a pincét, ahol egy zárt fémajtó mögött egy titkos laboratóriumot talált. A szokásos eszközök mellett egy vésőt és egy faragott követ lelt, amire ősi kelta határt jelző szimbólumokat véstek. Lukács László hasonló köveket talál elszórva a kertben.
 • A távozás után Kővári és Steiner visszatér a villához megfigyelésre. Éjszaka semmi nem történik, de hajnalban egy fiú bedobja a gyermekrablók üzenetét. A fiút Kővári a Tabánig követi és kikérdezi, de csak annyi derül ki, hogy egy köpcös, betört orrú illető adta neki a levelet kézbesítésre.
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.